سایت دانلود موزیک -موزیک یاب
دیو – Goblin | آموزش کلش اف کلنز اخبار کلش رویال هک کلش

دیو – Goblin

goblin-king

دیو – Goblin

این موجودات کوچک و مزاحم تنها به یک چیز چشم دارند : غارت

آنها سریع حرکت می کنند به طوریکه دام ها روی آنها اثر گذار نیست. عطش آنها برای غارت منابع بی حد و حصر است.

  دیو ها (Goblin) دارای ظاهری سبز رنگ و گوش های تیز و بزرگ هستند و یک کیسه در پشت خود دارند.

  در بین نیروهای زمینی این موجودات سریع ترین هستند. اگر هدفتان از حمله بدست آوردن منابع است از دیو استفاده کنید.

  اجنه (دیو ها) قدرت زیادی در تخریب و غارت منابع دارند (معادن طلا و اکسیر و ذخایر آنها) ، به طوریکه قدرت تخریبشان ۲ برابر باربارین ها و ۳ برابر کمانداران در مقابله با این نوع ساختمان عا است. اما در عوض دارای سلامتی (Health) نسبتا کمتری هستند.

از آنجا که ماهیت این موجودات حمله به منابع است، ادوات نضامی را نادیده می گیرند و این برایشان خطرناک است. بهتر است برای حمله از دیوها در کنار غول استفاده شود.

  دیو ها (Goblin) دارای ۶ سطح هستند

goblin banner

*

*

Top